Skip to main content
NatuursteenPersberichtRapport

Moderne slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeven

By 11 mei 2015juli 15th, 2020No Comments3 min read

Stop Kinderarbeid roept bedrijven en overheid op om in actie te komen

Persbericht LIW / Stop Kinderarbeid

Utrecht, 11 mei 2015

In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten.

Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom – Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India. Vorig jaar concludeerde KPMG al dat het risico op deze schendingen in de granietindustrie ontzettend hoog is en dat Nederlandse bedrijven vaak te weinig doen om de risico’s op schending van mensenrechten te vermijden.

Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep is niet verbaasd door de resultaten: “Bedrijven die zaken doen in deze branche kunnen hun ogen niet langer sluiten voor deze problematiek. Ook voor Nederlandse bedrijven geldt dat zij de verantwoordelijkheid hebben om deze schending van mensenrechten aan te pakken.”

Woekerleningen
In de onderzochte granietgroeves worden internationale arbeidsrechten op grote schaal geschonden. Meer dan de helft van de geïnterviewde groevearbeiders hebben grote schulden bij groeve-eigenaren of ronselaars. Salarisvoorschotten of leningen worden door groeve-eigenaren verstrekt om arbeiders aan zich te binden. De rente over de lening is vaak zo hoog – tot 48 procent per jaar – dat arbeiders de lening niet of nauwelijks kunnen afbetalen. Deze schuldslavernij is nauw verbonden aan het feit dat dat ruim driekwart van de groevearbeiders Dalits (‘kastenlozen’) of van lage kaste zijn en daarom extra kwetsbaar door discriminatie. Het wordt sommige arbeiders zelfs verboden de groeve te verlaten en zij mogen zij niet praten met mensen buiten de groeve.

Ook komt er nog steeds op aanzienlijke schaal kinderarbeid voor in één van de twee deelstaten waar onderzoek is gedaan. In de andere is die door overheidsingrijpen fors verminderd.

Bedrijven hebben weinig inzicht in productieketen
26 Europese natuursteenbedrijven zijn verzocht om een reactie op een conceptversie van het onderzoeksrapport te geven. Daarbij werd de bedrijven gevraagd of zij inzicht hebben in de herkomst van hun granieten producten op het niveau van groeves en of zij afnemen van de groeves die in het onderzoek zijn onderzocht. Van de 26 bedrijven hebben 12 bedrijven gereageerd. En hoewel slechts 2 van deze bedrijven zeggen inzicht te hebben in de herkomst van granieten producten op groeveniveau, geven opmerkelijk genoeg 8 bedrijven aan geen graniet te betrekken van de onderzochte groeves. Slechts 3 van de 12 bedrijven hebben zich aangesloten bij een initiatief dat de arbeidsomstandigheden in de natuursteen industrie probeert te verbeteren.

Oproep aan premier Rutte en minister Ploumen
Stop Kinderarbeid roept de Nederlands regering op om de problematiek die door dit onderzoek wordt blootgelegd bij hun Indiase collega’s aan te kaarten: “Begin juni leidt premier Rutte een zware handelsdelegatie naar India waaraan ook Minister Ploumen deelneemt. Deze grove mensenrechtenschendingen en de aanpak daarvan moeten daarbij op de agenda komen”, vindt Sofie Ovaa, coördinator van Stop Kinderarbeid. “Ook zal de overheid in het kader van aankoop van graniet door overheidsorganisaties – bijvoorbeeld voor pleinen en gebouwen – haar beleid op het gebied van duurzaam inkopen aanzienlijk moeten aanscherpen”, menen Oonk en Ovaa.